Documente de interes public

Descrierea documentului Document
Bugetul detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole pe anul 2016 și estimări pe ani 2017-2019
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dobârlău pentru anul 2016
Contract de deszapezire
Dispozitie locuri speciale afisaj electoral
Luare in evidenta cetateni armata