Asistență Socială

Descriere Document
Acte necesare ajutor încălzire
Acte necesare angajare asistent personal
Acte necesare depunerii pentru ajutorul social
Acte necesare obținerii alocației de stat
Acte necesare pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei
Condiții de acordare a ajutorului social
Acte necesare intocmirii anchetei sociale in vederea incadrarii in grad de handicap