Legea 52/2003

Rapoarte ce aparțin de Legea 52/2003 Document
Fisă de evaluare centralizată a implementării legii NR.52/2013 în anul 2022
Fisă de evaluare centralizată a implementării legii NR.52/2013 în anul 2021
25.03.2019 - Proiect Delegare Gestiune Apa
Caiet de sarcini   /   Politica tarifara   /   Regulament apa si canalizare ROC
Proiect hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale aplicabile în anul fiscal 2018
Proiect de hotărâre privind organizarea pazei în comuna Dobârlău în anul 2017
Fisă de evaluare centralizată a implementării legii NR.52/2013 în anul 2015