LISTA FUNCTIILOR CE INTRA IN CATEGORIA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE

Data postării Descrierea documentului Document
Lista funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice în conformitate cu art. 33 dn Legea nr. 153/2017 existente la data de 01.01.2018 în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dobârlău și salariile de bază stabilite prin H.C.L. 7/30.01.2018
Lista funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice în conformitate cu art. 33 dn Legea nr. 153/2017 existente la data de 30.09.2017 în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dobârlău și salariile de bază stabilite prin H.C.L. 83/2017