Persoană responsabilă cu difuzarea informațiilor publice

Numele functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice este Lăcrămioara Toderică - Conilier Superior.