Documente de interes public

Descrierea documentului Document
INFORMATII DE INTERES PUBLIC
BULETIN INFROMATIV
Bugetul detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole pe anul 2016 și estimări pe ani 2017-2019
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dobârlău pentru anul 2016
Contract de deszapezire
Dispozitie locuri speciale afisaj electoral
Luare in evidenta cetateni armata