Anunțuri concursuri

Data postarii Descrierea documentului Document
19.09.2023 Primaria Comunei Dobarlau organizeaza examen de promovare in grad profesional, a functionarului public de executie, inspector, clasa I, grad profesional asistent (1 post) in cadrul compartimentului finaciar contabil - impozite si taxe locale

Documente atașate:
- Formular de inscriere
- Rezultat selectie dosare
- Rezultat interviu
- Rezultat proba scrisa
- Rezultat final
15.09.2023 Primaria Comunei Dobarlau organizeaza concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante de guard (femeie de serviciu) în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022

Documente atașate:
- Formular de inscriere
- Rezultat selectie dosare
- Rezultat proba interviu
- Rezultat final
30.08.2023 Primaria Comunei Dobarlau organizeaza concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante de muncitor necalificat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022

Documente atașate:
- Formular de inscriere
- Rezultate selectie dosare
- Barem corectare
- Rezultate proba scrisa
- Rezultat interviu
- Rezultat final
23.02.2023 Primaria Comunei Dobarlau organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de Asistent Social Practicant contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022

Documente atașate:
- Formular de inscriere
- Selectie dosare
- Barem corectare
- Rezultate proba scrisa
- Rezultate interviu
- Rezultate finale
25.10.2022 Primaria Comunei Dobarlau organizeaza examen de promovare in grad profesional, a functionarului public de executie, inspector, clasa I grad profesional asistent (1 post) in cadrul compaitimentului urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizarea si disciplina in constmctii, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dobarlau, judetul Covasna

Documente atașate:
Rezultate selectie dosare
Rezultat proba scrisa
Rezultat interviuri
REZULTAT FINAL
26.05.2021 Primaria Comunei Dobarlau organizeaza concurs de recrutare pentru fuctia publica de executie, consilier, grad profesional superior, in cadrul compartimentului de fonduri europene

Documente atașate:
- Formular de inscriere
- Adeverinta
- Declaratie pe proprie raspundere
- Opis documente
- Fisa postului

Rezultate selectare dosare:
Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere
Barem corectare
Rezultate proba scrisa
Rezultate finale
24.05.2019 Primaria Comunei Dobarlau organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de executie, consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul compartimentului fonduri europene al primarului comunei Dobarlau

Formulare necesare:
Opis documente inscriere  /   Formular de inscriere  /   Adeverinta  /   Declaratie pe proprie raspundere

Rezultate selectare dosare:
Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere
Rezultatele finale obtinute de candidati la concursul / examenul organizat in data de 25.06.2019
10.01.2019 Primaria Comunei Dobarlau organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de executie, inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul compartimentului financiar contabil, impozite si taxe locale al primarului comunei Dobarlau

Formulare necesare:
Opis documente inscriere  /   Formular de inscriere  /   Adeverinta  /   Declaratie pe proprie raspundere

Rezultate selectare dosare:
Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere
Rezultatele obtinute de candidati la proba scrisa
19.10.2018 Primaria Comunei Dobarlau organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de executie, inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare si disciplina in constructii al primarului comunei Dobarlau

Formulare necesare:
Opis documente inscriere  /   Formular de inscriere  /   Adeverinta  /   Declaratie pe proprie raspundere

Rezultate selectare dosare:
Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere
08.03.2018 Primaria Comunei Dobarlau organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de executie, inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul compartimentului financiar contabil

Formulare necesare:
Formular de inscriere  /   Adeverinta  /   Declaratie pe proprie raspundere
01.08.2016 Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de șef SVSU
11.08.2016 Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de bibliotecar
23.09.2016 Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de bibliotecar
11.11.2016 Concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de executie, inspector, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul compartimentului de achizitii publice al primariei Dobarlau