Hotărâri ale Consiliului Local și anexe

<< Vezi Hotărârile din 2022

Procese verbale

Data sedintei Descriere Document

Hotărâri

Data sedintei Numar hotarare Descriere Document
31/01/2023 1 Hotararea Consiliului Local nr. 1 din 31.01.2023 privind ratificarea Dispozitiei nr. 3 din 5 ianuarie 2023 a primarului comunei Dobarlau privind acoperirea definitiva a deficitului anului 2022 a sectiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Dobarlau - sursa A
31/01/2023 2 Hotararea Consiliului Local nr. 2 din 31.01.2023 privind
31/01/2023 3 Hotararea Consiliului Local nr. 3 din 31.01.2023 privind aprobarea planului de lucrari de interes local ce se vor desfasura in anul 2023 cu beneficiarii Legii nr. 416 / 2001 orivind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare
31/01/2023 4 Hotararea Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2023 privind organizarea intalnirilor cu cetatenii si programul audientelor acordate cetatenilor de catre consilierii locali ai comunei Dobarlau, in perioada ianuarie - decembrie 2023
31/01/2023 5 Hotararea Consiliului Local nr. 5 din 31.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dobarlau pentru anul 2023
31/01/2023 7 Hotararea Consiliului Local nr. 7 din 31.01.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Dobarlau si din serviciile publice fara personalitate juridica aflate in subordinea Consiliului Local al comunei Dobarlau, pentru anul 2023
31/01/2023 8 Hotararea Consiliului Local nr. 8 din 31.01.2023 privind aprobarea Procedurii de acordare a ajutoarelor de urgenta la nivelul Comunei Dobarlau, judetul Covasna
31/01/2023 9 Hotararea Consiliului Local nr. 9 din 31.01.2023 privind stabilirea contributiei lunare a Consiliului Local al comunei Dobarlau, a persoanelor adulte cu dizabilitati precum si a persoanelor varstnice, la sustinerea serviciilor sociale acordate in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna, pe anul 2023
31/01/2023 10 Hotararea Consiliului Local nr. 10 din 31.01.2023 privind aprobarea Contractului-model care se va incheia intre Judetul Covasna prin Consiliul Judetean Covasna, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna si comuna Dobarlau prin Consiliul Local pentru cofinantarea serviciilor sociale acordate in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna, pe anul 2023
31/01/2023 11 Hotararea Consiliului Local nr. 3 din 11 din 31.01.202 privind aprobarea dezmembrarii imobilelor identificate in CF nr. 25728 Dobarlau, CF nr. 25748 Dobarlau, CF nr. 25774 Dobarlau, CF nr. 25627 Dobarlau, CF nr. 26136 Dobarlau, CF nr. 26211 Dobarlau, CF nr. 26244 Dobarlau
31/01/2023 12 Hotararea Consiliului Local nr. 12 din 31.01.2023 privind modificarea HCL nr. 92/17.11.2022 privind modificarea valorii Contractului de lucrari nr. 450 / 20.01.2022 aferent obiectivului de investitie "Reabilitare, modernizare si extindere sediu Primaria Dobarlau, sat Dobarlau, comuna Dobarlau, judetul Covasna"
13/02/2023 13 Hotararea Consiliului Local nr. 13 din 13.02.2023 privind modificarea HCL nr. 9 / 20.01.2022 privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru membrii Consiliului Local al comunei Dobarlau, incepand cu anul 2022
13/02/2023 15 Hotararea Consiliului Local nr. 15 din 13.02.2023 privind modificarea HCL nr. 7 / 31.01.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Dobarlau si din serviciile publice fara personalitate juridica aflate in subordinea Consiliului Local al comunei Dobarlau, pentru anul 2023
13/02/2023 16 Hotararea Consiliului Local nr. 16 din 13.02.2023 privind modificarea HCL nr. 57 / 26.07.2022 privind aprobarea modificarii valorii contractului de lucrari nr. 1202/21.02.2022 aferent obiectivului de investitie "Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Dobarlau", comuna Dobarlau, judetul Covasna
08/03/2023 17 Hotararea Consiliului Local nr. 17 din 08.03.2023 privind modificarea HCL nr. 106 / 27.12.2022 provond aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Modernizare drumuri sat Marcus si sat Dobarlau, comuna Dobarlau, judetul Covasna" finantat prin Programul national de investitii "Anghel Saligny"
08/03/2023 18 Hotararea Consiliului Local nr. 18 din 08.03.2023 privind aprobarea participarii comunei Dobarlau la Programul National de Redresare si Rezilienta / Pilonul VL. Politici pentru noua generatie / Componenta C15 Educatie pentru realizarea obiectivului de investitie "Eficientizarea actului educational prin dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Dobarlau, comuna Dobarlau, judetul Covasna"
08/03/2023 19 Hotararea Consiliului Local nr. 19 din 08.03.2023 privind aprobarea documentatiei si a documentelor suport aferente procedurii de atribuire a contractului de executie de lucrari aferent obiectivului de investitie "Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Primara sat Marcus, comuna Dobarlau, judetul Covasna", aprobarea aplicarii procedurii simplificate, varianta online, precum si desemnarea Comisiei de evaluare si a expertilor cooptati
31/03/2023 20 Hotararea Consiliului Local nr. 20 din 31.03.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru perioada aprilie-iunie 2023
31/03/2023 21 Hotararea Consiliului Local nr. 21 din 31.03.2023 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al anului 2022
31/03/2023 24 Hotararea Consiliului Local nr. 24 din 31.03.2023 privind modificarea HCL nr. 78 din 04 iulie 2017 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Dobarlau
31/03/2023 25 Hotararea Consiliului Local nr. 25 din 31.03.2023 privind insusirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT in vederea dezvoltarii si gestionarii Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei "Solutia e-SCIM", www.e-scim.ro
31/03/2023 26 Hotararea Consiliului Local nr. 26 din 31.03.2023 privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectibul de investitie "Cresterea eficientei energetice pentru blocul de locuinte situat in sat Dobarlau, comuna Dobarlau", nr. 52, jud. Covasna
31/03/2023 27 Hotararea Consiliului Local nr. 27 din 31.03.2023 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Cresterea eficientei energetice pentru blocul de locuinte situat in sat Dobarlau, comuna Dobarlau, nr. 52, judetul Covasna", finantat in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, runda 1
31/03/2023 28 Hotararea Consiliului Local nr. 28 din 31.03.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Extindere retea de canalizare in sat Dobarlau, comuna Dobarlau, judetul Covasna" finantat prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny"
31/03/2023 29 Hotararea Consiliului Local nr. 29 din 31.03.2023 privind aprobarea documentatiei si a documentelor suport aferente procedurii de atribuire a contractului de executie de lucrari pentru obiectivul de investitie "Modernizare drumuri sat Marcus si sat Dobarlau, comuna Dobarlau, judetul Covasna", aprobarea aplicarii procedurii simplificate, varianta online, precum si desemnarea Comisiei de evaluare si a expertilor cooptati
31/03/2023 30 Hotararea Consiliului Local nr. 30 din 31.03.2023 privind aprobarea documentatiei si a documentelor suport aferente procedurii de atribuire a contractului de executie de lucrari pentru obiectivul de investitie "Extindere retea de canalizare in sat Dobarlau, comuna Dobarlau, judetul Covasna", aprobarea aplicarii procedurii simplificate, varianta online, precum si desemnarea Comisiei de evaluare si a expertilor cooptati
31/03/2023 31 Hotararea Consiliului Local nr. 31 din 31.03.2023 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice constand in redactarea unei actiuni si reprezentarea intereselor UAT Dobarlau in vederea recuperarii prejudiciului constatat prin punctul 4 din Decizia nr. 21 / 18.10.2022 a Camerei de Conturi a judetului Covasna
31/03/2023 32 Hotararea Consiliului Local nr. 32 din 31.03.2023 privind aprobarea Notei cinceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitie "Implementare sisteme inteligente de monitorizare si dotarea cu mobilier inteligent a spatiului public din comuna Dobarlau, judetul Covasna"
28/04/2023 33 Hotararea Consiliului Local nr. 33 din 28.04.2023 privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul I al anului 2023
28/04/2023 34 Hotararea Consiliului Local nr. 34 din 28.04.2023 privind aprobarea indexarii impozitelor si a taxelor locale pentru anul fiscal 2024
28/04/2023 35 Hotararea Consiliului Local nr. 35 din 28.04.2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Dobarlau in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV"
28/04/2023 36 Hotararea Consiliului Local nr. 36 din 28.04.2023 privind modificarea HCL nr. 7 din 31.01.2023 stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Dobarlau si din serviciile publice fara personalitate juridica aflate in subordinea Consiliului Local al comunei Dobarlau, pentru anul 2023
28/04/2023 37 Hotararea Consiliului Local nr. 37 din 28.04.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dobarlau pe anul 2023
11/05/2023 38 Hotararea Consiliului Local nr. 38 din 11.05.2023 privind modificarea HCL nr. 28 / 31.03.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Extindere retea de canalizare in sat Dobarlau, comuna Dobarlau, judetul Covasna" finantat prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny"
26/05/2023 39 Hotararea Consiliului Local nr. 39 din 26.05.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dobarlau pe anul 2023
26/05/2023 40 Hotararea Consiliului Local nr. 40 din 26.05.2023 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Valea Dobarlaului, pentru completarea fondurilor proprii
26/05/2023 41 Hotararea Consiliului Local nr. 41 din 26.05.2023 privind organizarea evenimentului Zilele comunei Dobarlau
26/05/2023 43 Hotararea Consiliului Local nr. 43 din 26.05.2023 privind reglementarea situatiei juridice a bunului imobil apartinand comunei Dobarlau, judetul Covasna din zona "Craca Mare"
26/05/2023 44 Hotararea Consiliului Local nr. 44 din 26.05.2023 privind delegarea judetului Covasna pentru a participa cu proiectul "Achizitionarea de microbuze electrice pentru elevi in judetul Covasna" la apelul de proiecte Pilonul VI. Politici pentru noua generatie, componenta C15. Educatie, finantat din fondurile europene aferente Planului National de Redresare si Rezilienta, in numele si pe seama comunei Dobarlau
26/05/2023 45 Hotararea Consiliului Local nr. 45 din 26.05.2023 privind delegarea judetului Covasna pentru a participa cu proiectul "Achizitionarea de microbuze electrice pentru elevi in judetul Covasna" la apelul de proiecte Pilonul VI. Politici pentru noua generatie, componenta C15. Educatie, finantat din fondurile europene aferente Planului National de Redresare si Rezilienta, in numele si pe seama comunei Dobarlau
30/06/2023 50 Hotararea Consiliului Local nr. 50 din 30.06.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Dobarlau, judetul Covasna
26/07/2023 55 Hotararea Consiliului Local nr. 55 din 26.07.2023 privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul II al anului 2023
26/07/2023 56 Hotararea Consiliului Local nr. 56 din 26.07.2023 privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitie "Amenajare spatii publice - verzi, comuna Dobarlau, judetul Covasna"
04/08/2023 57 Hotararea Consiliului Local nr. 57 din 04.08.2023 privind completarea inventarului bunurilor publice care alcatuiesc domeniul public al Comunei Dobarlau, judetul Covasna
17/08/2023 58 Hotararea Consiliului Local nr. 58 din 17.08.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dobarlau pe anul 2023
17/08/2023 59 Hotararea Consiliului Local nr. 59 din 17.08.2023 privind probarea Devizului general, faza PT, pentru obiectivul de investitie "Cresterea eficientei energetice pentru blocul de locuinte situat in sat Dobarlau, comuna Dobarlau, nr. 52, judetul Covasna", Proiect nr. C5-A3.1-181
17/08/2023 60 Hotararea Consiliului Local nr. 60 din 17.08.2023 privind actualizarea Devizului general al obiectivului de investitie "Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Primara sat Marcus, comuna Dobarlau, judetul Covasna", dupa incheierea contractelor de achizitie publica
17/08/2023 61 Hotararea Consiliului Local nr. 61 din 17.08.2023 privind actualizarea Devizului general al obiectivului de investitie "Extindere retea de canalizare in sat Dobarlau, comuna Dobarlau, judetul Covasna", dupa incheierea contractelor de achizitie publica
17/08/2023 62 Hotararea Consiliului Local nr. 62 din 17.08.2023 privind acordul executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitie "Extindere retea de canalizare in sat Dobarlau, comuna Dobarlau, judetul Covasna"
11/09/2023 63 Hotararea Consiliului Local nr. 63 din 11.09.2023 privind modificarea HCL nr. 6 / 31.01.2023 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de fuctii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Dobarlau si ale serviciilor publice fara personalitate juridica aflate in subordinea Consiliului Local al comunei Dobarlau
11/09/2023 64 Hotararea Consiliului Local nr. 64 din 11.09.2023 privind acordul executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitie "Cresterea eficientei energetice pentru blocul de locuinte situat in sat Dobarlau, comuna Dobarlau, nr. 52, judetul Covasna", Proiect nr. C5-A3.1-181
11/09/2023 65 Hotararea Consiliului Local nr. 65 din 11.09.2023 privind acordarea unui mandat special primarului comunei Dobarlau
11/09/2023 66 Hotararea Consiliului Local nr. 66 din 11.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dobarlau pe anul 2023
14/09/2023 68 Hotararea Consiliului Local nr. 68 din 14.09.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati, pentru obiectivul de investitie "Cresterea eficientei energetice pentru blocul de locuinte situat in sat Dobarlau, comuna Dobarlau, nr. 52, judetul Covasna", Proiect nr. C5-A3.1-181, ca urmare a semnarii contractului de executie lucrari
14/09/2023 69 Hotararea Consiliului Local nr. 69 din 14.09.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru perioada octombrie - decembrie 2023
14/09/2023 70 Hotararea Consiliului Local nr. 70 din 14.09.2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Dobarlau, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUACOV"
14/09/2023 71 Hotararea Consiliului Local nr. 71 din 14.09.2023 privind constituirea echipei mobile pentru interventia in regim de urgenta in cazurile de violenta domestica identificate pe raza comunei Dobarlau, judetul Covasna
29/09/2023 72 Hotararea Consiliului Local nr. 72 din 29.09.2023 privind aprobarea achizitionarii servicilor juridice pentru apararea intereselor comunei Dobarlau, precum si ale autoritatilor administratiei publice locale din comuna Dobarlau, in dosarul nr. 727/248/2023
29/09/2023 73 Hotararea Consiliului Local nr. 73 din 29.09.2023 privind aprobarea modificarii valorii contractului de lucrari nr. 738/02.02.2023 aferent obiectivului de investitie "Demolare scoala si construire imobil nou Scoala Primara sat Valea Dobarlaului, comuna Dobarlau, judetul Covasna"
29/09/2023 75 Hotararea Consiliului Local nr. 75 din 29.09.2023 privind aprobarea acordarii unei sponsorizari in vederea participarii sportivilor Macelar Federica si Onea Ioan Andrei la "Campionatul Mondial de Ashihara Karate - Editia a VIII-a 2023" si incheierea unui contract cu Clubul de Arte Martiale - Shin Dojo Brasov
08/11/2023 88 Hotararea Consiliului Local nr. 88 din 08.11.2023 privind modificarea HCL nr. 6 / 31.01.2023 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de fuctii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Dobarlau si ale serviciilor publice fara personalitate juridica aflate in subordinea Consiliului Local al comunei Dobarlau
08/11/2023 91 Hotararea Consiliului Local nr. 91 din 08.11.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Dobarlau pe anul 2023
112 Hotararea Consiliului Local nr. 112 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024