Stare civilă

Departament Descriere document Document
Stare civilă Cerere completarea livretului de familie
Stare civilă Cerere eliberare certificat de naștere căsătorie deces
Stare civilă Cerere eliberare și completare livret de familie
Stare civilă Cerere rectificare act de stare civila
Stare civilă Cerere transcriere acte de stare civila