Despre Dobârlău

Comuna Dobârlău este situată in sudul judeţului Covasna pe malul stang al Râului Negru, în sud-estul Tarii Bârsei, înconjurata de Clabucetele Întorsurii - munți din curbură interioară a Carpaților - pe drumul judetean 103B, la limita cu judetul Brașov. Centru de comună, localitatea Dobârlău se află situata la granita judetelor Brașov și Covasna, 23 km nord-est de orașul Brașov și 16 km de reședința județului Covasna, într-un cadru natural deosebit de frumos, la o altitudine de 640 m, împrejmuită de dealurile împădurite de la poalele muntelui Piliștea (Pilisca) - 1223 m și rasfirată de-o parte si de alta a Pârâului Finișoara și a Vaii Dobârlaului. Zona este sălbatica, nepoluată, cu un potențial turistic ridicat și vestita pentru bogătia fondului cinegetic. Se pot vâna urși, lupi, mistreți, cerbi, capre negre etc. in cea mai mare parte a anului. Valoarea turistică a zonei consta și în perimetrul paduros întins, cu fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale și un fond vânătoresc bogat. Localnicii au păstrat mai multe obiceiuri populare. Printre acestea numărăm colindatul zoritorilor în perioada Crăciunului, plugușorul de Anul Nou, sărbătoarea Maialului de Sfănta Maria. Clima este blănda, ferita de vîntul local, numit Nemira. Pe lîngă cele expuse, localitea oferă mai multe clădiri cu valori arhitecturale aparte care prezintă un interes turistic general.

Suprafața: 5036 ha, intravilan: 317 ha, extravilan: 4719 ha,
Populație: 2337,
Gospodării: 1019,
Nr. locuințe: 856,
Nr. grădinițe: 4,
Nr. școli: 4.

Activități specifice zonei:
- Creșterea animalelor: bovine, ovine, cabaline;
- Cultivarea terenurilor;
- Agroturism

Obiective turistice:
- Biserica ortodoxă Valea Dobârlăului cu hramul Sfinții Împărați Constantin si Elena
- Biserica ortodoxă Dobârlău cu hramul Adormirea Maicii Domnului
- Biserica ortodoxă Mărcuş cu hramul Sf. Mare Mucenic Dimitrie
- Biserica ortodoxă Lunca Mărcuşului cu hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe
- Mânăstirea Mărcuş cu hramul Sfinţilor Români şi Acoperământul Maicii Domnului
- Trei Pensiuni funcţionale
- Posibilităţi de recreere (plimbări pe munte pe jos, cu sania trasă de cai)
- Specialităţi gastronomice - ecologiste (bulzul tradiţional, carne de porc şi miel la grătar, în sezonul de vară - ciuperci)

Facilitati oferite investitorilor:
- Zonă posibil de exploatare forestieră
- Terenuri pentru agroturism
- Agricultură ecologică

Proiecte de investitii:
- Amenajare, reabilitare drumuri comunale
- Introducerea apei potabile
- Sală de sport
- Canalizare, staţie de epurare
- Pârtie pentru schi şi bob
- Podul peste râul Tirlung se dă în folosinţă în anul 2008